Enzimatik Etkili Tıbbi Alet Endoskop Dezenfektanı

Enzimatik Etkili Tıbbi Alet
Endoskop Dezenfektanı

Etken Maddeler: (%(w/w)

  • Didecyl methyl polyoxyethyl ammonium propionate Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Amilaz, Lipaz, Proteaz, Karbokshidroilaz Noniyonik temizleyiciler, çözücüler kompleks yapıcılar, antikorozif maddeler, tamponlar, stabilizör, renk ve koku ajanları

Antimikrobiyal Özellikleri

  • Bakterisid ( Tb –MRSA dahil )
  • Fungusid
  • Virüs inaktive edicidir (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Adeno, Polio, Norowalk, Papova)
  • Sporozid

Kullanım Alanları

  • MIC, cerrahi, dişçilik aletleri, porselen, plastik, metal, cam ve kauçuk yüzeyler, ısıya dayanıklı veya ısıya hassas aletler, rigid (bükülemez) -flexible (bükülebilir) endoskoplarda kullanıma uygundur.


Ambalaj Bilgileri Katalog No
4 x 5 L HDPE bidon 100212
10 x 1 L HDPE bidon 100182