Konsantre Yüzey / Küvöz Dezenfektanı

Aldehitsiz - Fenolsüz
Hassas Yüzeylere Uyumlu
pH:7

Etken Maddeler: (%(w/w)

 • Alkylethylbenzyldimethylammoniumchloride - 3,3
 • Didecyldimethylammoniumchloride - 3,3
 • Alkylbenzyldimethylammoniumchloride - 3,3
 • Non-iyonik tensitler - 3,3

Antimikrobiyal Özellikleri

 • Bactericidal (Tb –MRSA dahil)
 • Fungusid
 • Virüs inaktive edicidir (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Adeno, Polio, Norowalk, Papova)

Kullanım Alanları

 • Kuvezler, yeni doğan üniteleri, prematüre servisleri
 • Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve doğum odalarındaki masa, lamba ve demirbaşları
 • Dişhekimliği masa ve ekipman yüzeylerinde
 • Hasta nakil araçları, acil yardım otoları, sedyeler ve ambulanslar
 • Hasta bakım ünitelerindeki, yatak başları, serum askıları, büro, el ve cilt temasının olduğu alanlar
 • Acil servisler, saniter alanlar gibi ağır kokunun giderilmesi gereken ortamlar
 • Musluk, kapı kolları, klozet, lavabo v.b.
 • Hastabaşı LCD monitörler, pansuman arabaları ve ekipman yüzeyleri
 • Radyolojik cihazların ve laboratuvar aletlerinin dış yüzeyleri
 • Hemşire deskleri, masa ve sandalyeler
 • Pansuman arabaları yüzeyleri
 • Tekstil ve mobilya yüzeyleri
 • Mikroskopların el ve cilt teması oldugu alanlar


Ambalaj Bilgileri Katalog No
4 x 5 L HDPE bidon 100045
8 x 2,5 L HDPE bidon 100038