Dezenfeksiyonun Başarısını Etkileyen FaktörlerMalzemenin temiz olup olmaması durumu

* Organik ve inorganik maddelerle kirli olma düzeyi

* Kontaminasyonun hangi tür mikroorganizmalarla olduğu ve düzeyi

* Kullanılan kimyasal maddenin konsantrasyonu ve uygulama süresi

* Uygulama yapılan malzemenin yapısı (hangi materyalden yapılmış, girintili çıkıntılı mı, lümenli mi?)

* Malzeme yüzeyinde biyofilm varlığı

* İşlem sırasındaki ısı ve PH

* Kimyasalların gaz formu ile yapılan dezenfeksiyonda işlem sırasındaki nem miktarı